عضو شورای عالی کار گفت: حدود 14.8میلیون نفر کارگر بیمه‌شده اصلی در کشور داریم و حدود 3 میلیون کارگر غیربیمه‌ای هم در کشور کار می‌کند؛ یعنی در مجموع نزدیک به 17.8میلیون کارگر در کشور وجود دارد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد عیدی کارگران گفت:‌ براساس قانون کار، عیدی کارگران دو برابر پایه حقوق آنهاست، به شرط آنکه از سه برابر حداقل دستمزد بالاتر نباشد. با توجه به اینکه امسال حداقل حقوق کارگران برای یک ماه 26میلیون و 554هزار و 950 ریال بود، بنابراین حداقل عیدی برای کارگران حداقل‌بگیر که یک سال کار کرده‌اند، 53میلیون و 109هزار و 900 ریال و حداکثر عیدی کارگران امسال 79میلیون و 664هزار و 850 ریال خواهد بود.

وی در مورد اینکه عیدی امسال کارگران از چه زمانی پرداخت می‌شود، گفت: بستگی به شرایط کارفرما دارد. بعضی از کارفرمایان معمولا در شهریور ماه به خاطر بازگشایی مدارس نصف عیدی کارگران را می‌دهند و بقیه را آخر سال می‌پردازند. برخی از اول زمستان شروع به پرداخت می‌کنند و پرداخت عیدی کامل به شرطی است که کارگر یک سال کامل برای کارفرما کار کرده باشد، وگرنه به ازای هر ماهی که کار کرده به میزان یک دوازدهم عیدی سالانه یا به ازای هر روز یک 365ام عیدی را دریافت خواهد کرد.