رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ارزیابی عملکرد وزیر کار گفت: اکنون برای قضاوت زود است. با توجه با اینکه اعضای دولت شروع به یک‌سری عزل و نصب‌ها کرده‌اند و این طبیعت دوران گذار و تغییر دولت است، باید به دوستان این فرصت را بدهیم که بتوانند تغییراتی که مدنظر دارند را انجام دهند.به گزارش ایلنا، ولی اسماعیلی ادامه داد: درباره مساله کار و اشتغال، در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال که برگزار شد، آقای عبدالملکی برنامه مدونی برای اشتغالزایی رونمایی کرد و تقسیم کار هم انجام شد.وی اضافه کرد: به برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی اشتغال امیدوارم به این جهت که در این جلسات هم مجلس، هم دولت، هم صاحبان سرمایه و هم کارشناسان صاحب‌نظر حضور دارند و می‌تواند یک بازدهی و خروجی خوبی داشته باشد.رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: تمام تلاش‌مان این است که در کوتاه‌ترین مدت، برنامه‌هایی که دولت و آقای عبدالملکی داشتند را مردم در سفره‌شان احساس کنند. این قولی است که ما هم به مردم دادیم. به نظر من کارها و اقداماتی شروع شده و امیدواریم که دولت بتواند منابع مالی را تامین کند. اگر تامین منابع مالی مناسب انجام شود و امور براساس برنامه‌ریزی دقیق جلو برود، در آن زمان ما می‌توانیم نظر بدهیم که این وزیر موفق بوده یا نبوده است.