سرپرست تامین اجتماعی گفت: وصول مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت را در دست داریم که بتوانیم در قالب واگذاری سهام امسال حداقل 89هزار میلیارد تومان از دولت طلب خود را بگیریم.

میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که صندوق تأمین اجتماعی چقدر کسری دارد، گفت: کسری منابع در تأمین اجتماعی با توجه به مخارج بسیار زیاد و در برگیری اعضای مرتبط با این صندوق وجود دارد.

وی گفت: یکی از موارد مهم پیگیری برای وصول مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت را در دست داریم که بتوانیم در قالب واگذاری سهام امسال حداقل 89هزار میلیارد تومان از دولت طلب خود را بگیریم که بخشی از مشکلات کمبود منابع تأمین اجتماعی رفع شود. همچنین برنامه توسعه درآمد برای تأمین اجتماعی در نظر داریم که برای سال آینده اجرا خواهد شد.سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در مورد اینکه کل طلب تأمین اجتماعی از دولت چقدر است، گفت: حداقل 300هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که بابت تعهدات دولت در حق بیمه‌هایی است که باید پرداخت می‌کرده و تکالیفی که طبق قانون بر دوش دولت گذاشته شده است. به عنوان مثال تخفیفاتی برای بیمه اقشار خاص مانند بیمه کارگران زیر پنج نفر، بیمه قالیبافان، بیمه رانندگان و صیادان که دولت تعهد کرده بود میزان تخفیف حق بیمه‌های آنها را به تأمین اجتماعی پرداخت کند. امیدوارم امسال دولت به تعهد خود عمل کند و برای سال آینده ردیف مستقلی در قالب لایحه بودجه کشور پیش‌بینی کند و بدهی خود به تأمین اجتماعی را بپردازد.