دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: اصلاح قانون کار را تنها با سه شرط حذف نشدن حداقل‌های تأمین اجتماعی، عدم مغایرت با توصیه‌نامه‌های ILO و نظرخواهی از تمام شرکای اجتماعی کار می‌پذیریم.

اصغر برشان با اشاره به اینکه پیشبرد هر جامعه در دولت‌ها و قوه قانون‌گذاری است، گفت: اگر دولت ‌و قوه مقننه درکی از جامعه هدف نداشته باشد با تصویب قوانین خود با مشکل مواجه می‌شویم.

وی با تأکید بر اینکه هیچ وزارتخانه‌ای به گستردگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، تصریح کرد: متأسفانه به نوعی سکان بخش‌های مختلف وزارت کار به دست افراد غیرتخصصی سپرده شده و این نگرانی‌هایی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.

برشان تأکید کرد: امروز انتصابات در وزارت کار بیشتر از حوزه کمیته امداد است در حالی‌که جامعه کارگری نمی‌خواهد تفکر کمیته امدادی گسترش یابد ‌و ما هم نمی‌خواهیم و به دنبال تفکر ماهیگیری هستیم.

وی به مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل انتصابات اشتباه اشاره کرد و گفت: این مشکل موجب شده تأمین اجتماعی از بانک رفاه برای تأمین حقوق بازنشستگان کمک بگیرد و این نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بنابراین امروز باید در انتصابات بخش‌های مختلف این وزارتخانه دقت شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان همچنین نسبت به عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: نمایندگان مجلس و دولتمردان باید این تبعیض‌ها را از بین ببرند.