کارگران شهرداری رودبار زیتون پس از تاخیر ۵ ماهه در دریافت حقوق، خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود و و برخورداری از قراردادهای دائمی کار شدند.

به گزارش ایلنا، این کارگران مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار، هر ماه معوقات مزدیشان افزایش پیدا کرده و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.

یکی از این کارگران گفت: در مجموعه شهرداری رودبار بیشتر از ۱۸ سال است تحت مسئولیت یک شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستیم، شرکتی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد و هر ماه به واسطه کار کارگران به سود دست پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه بارها مسأله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار مطالبه کرده‌ایم، افزود: طی سال‌های گذشته چندین نامه از وزارت کشور و سازمان شهرداری‌های کشور برای تغییر وضعیت شغلی کارگران شهرداری به شهرداری رودبار ارسال شده اما همه این نامه‌ها در سیستم اداری بایگانی شده و ترتیب اثر داده نشده است.

او افزود: در هشت ماه سپری شده از سال جدید، فقط دو ماه حقوق دریافت کرده‌ایم و ۵ ماه مطالباتمان به تاخیر افتاده است.