دو کارگر اخراج شده مجتمع نیشکر هفت‌تپه از سوی هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شوش، پس از حدود سه سال، رای بازگشت به کار گرفتند.

به گزارش ایلنا، هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شوش صبح روز شنبه (۲۳ مهر ماه) در راستای بررسی شکایت و تجدیدنظرخواهی دو نفر از کارگران اخراج شده مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه (ایمان خضری و محمد خنیفر)، رای بازگشت به کار صادر کرده است.

کارگرانی که در این پرونده حقوقی برای آنها رای بازگشت به کار صادر شده بین ۵ تا ۱۰ سال سابقه کاری در این مجتمع داشتند که به اتفاق سه نفر دیگر از همکاران خود به دلیل حضور در اعتراضات کارگری سال ۹۸ به صورت دست‌جمعی اخراج شدند. با این حال هنوز وضعیت شغلی «اسماعیل بخشی»، «سالار بیژن‌پور» و «عظیم سرخه» مشخص نیست.