حدود ۷۰۰ نفر از کارگران مجموعه شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان از پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و مطالبات خود گلایه کردند.  این کارگران در تماس با ایلنا، گفتند: عدم پرداخت منظم دستمزد در مجموعه شهرداری ایرانشهر مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای آنان به وجود آورده است. این کارگران می‌گویند: اغلب کارگران به علت‌ عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل روبه‌رو هستند و طی این مدت از همه آشنایان قرض کرده‌اند.  این کارگران همچنین نگران پرداخت حق بیمه‌های خود هستند و می‌گویند همسان با حقوق، حق بیمه‌های ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. مجموعه شهرداری، کمبود نقدینگی و نداشتن اعتبار ریالی کافی را دلیل تاخیر در پرداخت حقوق کارگران می‌داند.