وزیر کار، ایجاد سالانه یک میلیون شغل را شدنی و عملیاتی دانست. حجت عبدالملکی با بیان اینکه موظف به پیگیری وعده دولت در مورد ایجاد سالانه یک میلیون شغل هستیم، گفت: براساس مفاهیم و تعاریف بین‌المللی، بیکار به کسی گفته می‌شود که حتی یک ساعت در هفته شغل نداشته باشد. اشتغال ناقص هم شامل شاغلانی است که کمتر از 39 ساعت در هفته مشغول کار باشند البته ما فردی که بیش از 24 ساعت کار انجام دهد را شاغل می‌دانیم. وی گفت: یکی از برنامه‌های ما تبدیل اشغال غیررسمی به رسمی و ساماندهی نظام‌های قراردادی است زیرا بیش از 35 نوع ارتباط استخدامی داریم. معاونت روابط کار وزارتخانه موظف شده که ارزیابی و ساماندهی لازم را در دستور کار قرار دهد. البته نیازمندی‌های کارفرماها و پیمانکاران هم باید لحاظ شود زیرا نیازمندی‌های ویژه‌ای دارند که قواره‌های قراردادی مشخصی را می‌طلبد. وی یادآور شد: به دنبال ساماندهی و حرکت به سمت اشتغال رسمی هستیم و اشتغال رسمی هم یعنی اشتغالی که بیمه داشته باشد.