یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز بخش اعظم دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، گفت: دخل و خرج خانوارهای کارگری دیگر با هم نمی‌خواند و برای آنکه هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای آنها کاهش یابد، لازم است وام‌های ودیعه مسکن در اقساط طولانی و سودهای پایین به آنها تعلق گیرد. رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن را در جبران هزینه‌های مسکن اثرگذار دانست و اظهار کرد: کارگران با توجه به افزایش هزینه‌های سبد معیشت باید مورد حمایت قرار گیرند. وی گفت: یکی از هزینه‌های سنگینی که خانوارهای کارگری متحمل می‌شوند، مربوط به بخش مسکن است. شاید قبلاً دوسوم دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن می شد ولی امروز تقریبا تمام دریافتی آنها بابت مسکن هزینه می‌شود. به گفته پورموسی، حقوق کارگران مشخص است و حداقل دریافتی یک کارگر متاهل چهار میلیون تومان است که این حقوق شاید به ۱۰ روز اول برج هم نرسد. وی تاکید کرد: انتظار داریم بسته وام ودیعه مسکن به صورت اقساط بلندمدت با سود کم باشد تا کارگران قدرت استفاده از این وام را داشته باشند. وی در پایان کارگران را در اولویت دریافت وام ودیعه مسکن دانست و گفت: اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه به خصوص کارگران باید در اولویت پرداخت وام‌های ودیعه مسکن با بازپرداخت طولانی قرار بگیرند چون اگر کارگران بخواهند فقط یک قلم اقساط وام مسکن را بپردازند دیگر چیزی تا پایان ماه برایشان باقی نمی‌ماند. امروز هزینه‌ها چندبرابر شده و دخل و خرج کارگران و خانوارها دیگر با هم نمی‌خواند.