کارگران راهدار پیمانکاری راه‌آهن شمال غرب به شرایطی که از سوی پیمانکاران برای کار و پرداخت معوقات مزدی آنها تعیین شده، اعتراض دارند. یکی از این کارگران به ایلنا گفت: هر روز در ایستگاه‌ها بدون امکانات حدود ۱۴ ساعت مشغول کاریم. با این حداقل حقوق که مزایای آن هم به ما داده نمی‌شود، شرایط زندگی بسیار برایمان سخت شده است. در عین حال طی سه ماه گذشته قراردادی با پیمانکار امضا نکرده‌ایم و حقوق‌هایمان هم به صورت علی‌الحساب هر ماه بدون فیش حقوقی پرداخت می‌شود. وی با اشاره به میانگین ۱۵ تا ۱۹ سال سابقه کاری خود و همکارانش در راه‌آهن گفت: در گذشته کارگران راهدار بدون حضور پیمانکاران به صورت رسمی مشغول کار بودند. امکاناتی که در اختیار کارگران رسمی راهدار بود قابل مقایسه با شرایط کار امروز ما کارگران پیمانکاری نیست. آنها از امکانات رفاهی و مزدی خوبی بهره می‌برند و هزینه اضافه‌کاری‌های آنها نیز به موقع پرداخت می‌شود.

وی افزود: از حداقل‌های مزدی محروم هستیم و مسئولان شرکت راه‌آهن به مشکلات‌مان که در نتیجه حضور پیمانکاران مختلف ایجاد می‌شود، اعتنایی نمی‌کنند.