وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تقویت بخش تولید و رفع آسیب‌های ناشی از کرونا، برنامه‌های متنوعی داریم که به‌زودی اعلام خواهد شد. حجت‌الله در بازدید از مرکز واکسیناسیون کارگران در شهرک صنعتی شکوهیه قم در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: کارگران مولدترین بخش جامعه هستند، از این رو سلامت کارگران یک موضوع بسیار مهم است. وی با بیان اینکه کارگران جزو اقشار پیشرو جامعه هستند و واکسیناسیون آنها باید به صورت ویژه مورد توجه باشد، گفت: در شهر قم ابتکار خوبی به خرج داده شد و مرکز اختصاصی واکسیناسیون کارگران در نظر گرفته شده است. این مرکز چند خصوصیت ویژه دارد؛ کارگران به مراکز متفرقه نمی‌روند تا معطل بخش واکسیناسیون باشند و کار تولیدشان هم متوقف شود، بلکه اینجا مراجعه می‌کنند تا کارشان زودتر انجام شود. از طرفی این مرکز واکسیناسیون بسیار منظم و با سرعت بالا عمل می‌کند. این مرکز در قم الگویی برای سراسر کشور خواهد شد تا شاهد واکسیناسیون گسترده کارگران باشیم. عبدالملکی با بیان اینکه در دنیا، مساله کار، تولید، سلامت کارگران و واکسیناسیون ایشان مورد توجه بسیار ویژه‌ای است، گفت: در این بخش عقب هستیم و باید با شتاب بیشتر در بخش واکسیناسیون کارگران پیش برویم. وی با بیان اینکه قدم‌های بسیار خوبی برای واکسیناسیون گسترده کارگران ایران در نظر گرفته شده، گفت: برنامه‌هایی اجرایی شده که کافی نیست و باید بیشتر از اینها انجام شود.