مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت نوبت سوم وام ضروری بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول روز یکشنبه انجام شد. به گزارش اداره کل روابط‌عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، علی خدامی گفت: با هماهنگی بانک عامل، سومین نوبت وام ضروری ۱۰میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق دیروز به حساب ۲۳هزار و ۶۵۰ نفر از مشمولان واریز شد. طبق این گزارش، ثبت‌نام اینترنتی این مرحله از وام ضروری به مبلغ ۱۰ میلیون تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی انجام و ۱۲۹هزار و ۷۵۰ نفر واجد شرایط دریافت این نوع تسهیلات شدند.