هزینه‌های درمان ناباروری

 

با تصویب هیأت دولت، هزینه درمان نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گرفت.

به گزارش توسعه ایرانی، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتن هزینه‌های درمان ناباروری و نازایی را به وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

در این تصویب‌نامه آمده براساس بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی کشور خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار می‌گیرد. براساس این مصوبه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا دستورالعمل خرید خدمت این موضوع را تصویب و ابلاغ کند.

بار مالی ناشی از این مصوبه از محل منابع مربوط به درمان نازایی و ناباروری به دستگاه‌های بیمه‌گر پایه منتقل خواهد شد.