کارگران خدماتی شهرداری قروه خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: نزدیک به ۷۰ نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در شهرداری قروه مشغول کار هستیم. آنها مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتشان به صورت حداقلی پرداخت می‌شود و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است. به گفته کارگران شهرداری قروه، در حال حاضر قرارداد پیمانکار واحد خدمات شهرداری به دلیل کم‌کاری در کار و پرداخت نکردن به موقع حقوق کارگران فسخ شده و قرار است شهرداری پیمانکار جدید جایگزین کند. یکی از این کارگران گفت: سال‌هاست که تحت مسئولیت چند شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، شرکت‌هایی که به بهانه تامین نیرو، عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند. او افزود: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد در عین حال پرداخت آن هم با تاخیر دو تا سه ماهه اتفاق می‌افتد. این کارگر با بیان اینکه بارها مسأله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه مطالبه کرده‌‌ایم، افزود: ما کارگران خواستار رفع تبعیض با عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستیم که یک خواسته قانونی است.