عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای تحقق دیپلماسی اقتصادی، دولت سیزدهم باید تلاش کند بازار سنتی را به بازار مدرن به خصوص در کشورهای همسایه تبدیل کند. به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی اظهار کرد: اولویت مجلس یازدهم، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بود و هم اکنون ۹۰ طرح اولویت‌دار تقدیم مجلس شده که تکلیف سنگینی را روی دوش مجلس می‌گذارد. وی تصریح کرد: پیچیده شدن معیشت مردم به دلیل تورم و گرانی است. پدیده دائمی که با آن مواجه هستیم رشد نقدینگی است و معدل رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال گذشته صفر بوده در حالی‌که در همین مدت ۳۰۰درصد رشد پایه پولی داشته‌ایم و در واقع نقدینگی ۷ برابر شده اما در تولید ثابت مانده‌ایم.