کارگران شهرداری کوت عبدالله از وعده مسئولان برای پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

به گزارش ایلنا، شهرداری این شهر قبول کرده در روزهای دهم تا دوازدهم مرداد ماه، بخشی از معوقات کارگران ازجمله حقوق ماه‌های آذر و دی سال قبل به همراه عیدی و سنوات سال گذشته را به کارگران پرداخت کند. کارگران می‌گویند: همه بزرگان و مقامات شهر ازجمله دادستانی قول حمایت از کارگران داده‌اند و امیدواریم در همین هفته مطالبات مزدی پرداخت شود. این کارگران با بیان اینکه تا روزی که واریزی‌ها انجام شود نمی‌توانیم به قول و وعده دلخوش کنیم، می‌گویند: از بس وعده بی‌نتیجه شنیدیم دیگر خسته شدیم. آه در بساط نداریم و امیدواریم این بار به وعده‌ها عمل کنند.