به گزارش ایلنا و به گفته یکی از این کارگران، ۹ نفر از کارگران این شرکت در حال حاضر با وجود داشتن قرارداد کار اجازه ورود به شرکت را ندارند. همچنین با ۵ نفر بعد از پایان قرارداد، قرارداد جدیدی بسته نشده است. کارفرمای شرکت لاستیک پارس ساوه پیشتر ضمن تائید خبر عدم اجازه ورود برخی از کارگران به شرکت گفته بود که تعدادی از افراد که از کار ممانعت کرده و دستگاه‌ها را خاموش کرده بودند، قرار است به کمیته انضباطی معرفی شوند و فعلا هیچ تصمیمی در رابطه با این افراد گرفته نشده است. کارفرما درباره بیکاری برخی از کارگران این شرکت نیز گفت: در ابتدای تیرماه قرارداد خود را با کل پرسنل تمدید کردیم اما عده‌ای از تمدید قرارداد خودداری کردند و ما اجازه ورود به آن عده‌ را نداده‌ایم. این درحالی‌ست که کارگران می‌گویند کارفرما از بستن قرارداد امتناع کرده است نه کارگران.