هیات هفت نفره منتخب کانون‌های سی و شش‌گانه کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور در خصوص‌ عدم اجرای صحیح متناسب‌سازی و اعمال ماده ۶۹ آیین‌نامه استخدامی سازمان، به مدیرعامل این سازمان، نامه نوشتند. به گزارش ایلنا، کانون‌های سی و شش‌گانه کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی طی نامه‌ای به مدیرعامل سازمان، ضمن اشاره به عدم اجرای صحیح متناسب‌سازی و اعمال ماده ۶۹ آیین‌نامه استخدامی سازمان برای سال ۱۴۰۰، خواهان اجرای صحیح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شده‌اند.