روز گذشته (نوزدهم تیر ماه) جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی خراسان رضوی در اعتراض به تبعیض حاکم در این شرکت، مقابل اداره کار این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این کارگزاران از شهرهای مختلف این استان به مشهد آمدند تا نسبت به شرایط شغلی و معیشتی خود اعتراض کنند.

به گزارش ایلنا، این عده مهم‌ترین مطالبه خود را رفع تبعیض میان کارگزاران مخابرات روستایی و سایر کارکنان مخابرات دانسته و می‌گویند: باید مانند رسمی‌ها از تمام مزایا و رفاهیات بهره‌مند باشیم.

به گفته آنها، آرای دیوان عدالت اجرایی نمی‌شود که یکی از مهم‌ترین این آرا، سومین رای کمیسیون تخصصی دیوان در ارتباط با شمولیت طرح طبقه‌بندی از آبان سال 88 است که مخابرات به این رای تمکین نمی‌کند. آنها افزودند: مخابرات قرار بود طرح طبقه‌بندی را از سال ۹۴ اجرایی کند ولی تنها از شهریور ۹۹ به بعد کارگزاران مشمول طبقه‌بندی مشاغل شده‌اند و قبول نمی‌کنند که قبل از این تاریخ را جزو دیون کارگزاران محسوب کنند.

کارگزاران مخابرات روستایی خراسان، خواستار اجرای تمام آرای دیوان عدالت و بالا رفتن سطح حقوق و دستمزد خود هستند و می‌گویند: نباید در یک سیستم، بین نیروها تا این اندازه تفاوت و تبعیض باشد.