بازنشستگان شرکت واحد روز چهارشنبه (نهم تیرماه) مقابل اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تجمع اعتراضی ترتیب دادند. به گزارش ایلنا، رانندگان بازنشسته شرکت واحد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی، مقابل اداره مرکزی شرکت واحد جمع شدند. این بازنشستگان مهم‌ترین مطالبات خود را به ترتیب زیر برشمردند: عدم پرداخت کامل حق سنوات، عدم پرداخت ۴درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان‌آور و عدم واریز ۶درصد حق کارگران از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران. «محمود ترفع» مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران درباره این تجمع گفت: اسفندماه سال گذشته بیش از ۸۰۰ نفر از پرسنل شرکت واحد بازنشسته شدند و از آنجا که در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند و با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند، باید ۴درصد علاوه بر مبالغی که در حین خدمت ماهانه به بیمه پرداخت کرده‌ایم به تامین اجتماعی بپردازیم و علاوه بر آن مزایای سنوات خدمت هم به پرسنل پرداخت کنیم. وی ادامه داد: مبالغ ۴درصد پرداخت شده و بخش عمده مزایای سنوات خدمت نیز پرداخت شده است. روز سه‌شنبه نیز مجددا به حساب آنها مبلغی واریز شد. ترفع با اشاره به تجمع دیروز گفت: با توجه به شرایط تورم و اقتصادی کشور وقتی به صورت اقساط مطالبات آنها را پرداخت می‌کنیم، رضایت‌بخش نیست و باید به این عزیزان حق داد.  وی با بیان اینکه عمده مزایای بازنشستگان پرداخت شده، گفت: حدود ۲۲درصد از مزایا باقی مانده که طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.