جمعی از کارگران بازنشسته اهوازی با حضور مقابل تامین اجتماعی خوزستان، خواستار توجه به مطالبات کلیدی خود شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران بازنشسته درباره خواسته‌های خود گفتند: خواسته اصلی ما تداوم همسان‌سازی و مصوب کردن این همسان‌سازی به صورت لایحه‌های قانونی تا رسیدن دستمزدها به سطح حقوق کارکنان تامین اجتماعی و اجرای صحیح قانون الزام درمان مستقیم است. با توجه به اینکه ما در زمان اشتغال سهم هزینه‌های درمان خود و خانواده را پرداخت کرده و در زمان بازنشستگی این مبلغ تحت عنوان ماده ۸۹ از مستمری‌ها کسر می‌شود، خواهان درمان رایگان هستیم. متاسفانه تامین اجتماعی برخی از تعهدات درمانی را به بیمه تکمیلی سپرده است. این عده در بیان خواسته‌های دیگر بازنشستگان گفتند: تغییر ساختار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار و همچنین نمایندگان واقعی کارگران شاغل و بازنشسته در صندوق تامین اجتماعی باید انجام شود. ما کارگران اعلام می‌کنیم چنین امری به وسیله ایجاد تشکل مستقل یا تغییر ساختار تشکل‌های رسمی امکان‌پذیر است. اعمال برابری عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران با عیدی شاغلین تامین اجتماعی، آموزش رایگان برای فرزندان در تمامی سطوح از ابتدایی تا دانشگاه، تعیین مرجع رسمی خط فقر و اعلان خط فقر از سوی مراکز رسمی براساس استانداردهای بین‌المللی به گونه‌ای که نمایندگان کارگران در این مرجع حضور موثر داشته باشند‌ و واکسیناسیون رایگان علیه کرونا به وسیله واکسن‌های مورد تایید بهداشت جهانی از دیگر خواسته‌های تجمع‌کنندگان بود.