کارگران نگهداری پیمانی خط ۵ قطار شهری تهران در ناحیه کرج به هشتگرد صبح دیروز (۲۲خرداد ماه) در اعتراض به معوقات مزدی، در ایستگاه مترو هشتگرد تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران با اشاره به بی‌توجهی کارفرمای شرکت پیمانکاری در پرداخت مطالبات خود گفتند: بیش از ۱۵۰ نفر هستیم که با پرداخت نشدن حقوقمان دچار مشکلات معیشتی شده‌ایم و درخواست ما در این تجمع، تسریع در پرداخت حداقل بخشی از معوقات مزدی است.

این کارگران گفتند: جدا از سه ماه حقوق معوقه، در حال حاضر حق بیمه بهمن و اسفند ۹۹ و اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۰) کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

این کارگران در خاتمه تصریح کردند: بخش دیگری از نگرانی ما مربوط به قراردادها است چون شرکت پیمانکار هنوز با کارفرمای اصلی قراردادی ندارد در نتیجه کارفرما هم از عقد قرارداد با ما کارگران خودداری می‌کند. ما فاقد امنیت شغلی هستیم و پیمانکاران هر زمانی که اراده کنند ما را از کار بیکار می‌کنند.