معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه قرار دارند، گفت: در صورت تصویب قانون جدید، همه کارگران ساختمانی پشت‌نوبتی، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

مهرداد قریب در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: طبق قانون فعلی، حق بیمه از محل ۱۵درصد عوارض ساختمانی و ۷درصد توسط خود کارگران پرداخت می‌شود که از سال ۹۳ تا پایان ۹۹ اجرایی شد.

وی ادامه داد: اجرای این قانون باعث شد ۲۰درصد سهم کارفرما تحقق پیدا نکند و همین موجب بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی شد و در نهایت تا پایان اسفند سال ۹۹ سازمان با ۱۰هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شد.

به گفته وی، اصلاح قانون گذشته از یک سال قبل در دستور کار قرار گرفت و مباحث مختلفی مطرح و جلسات زیادی در تأمین اجتماعی و همچنین کمیسیون‌های مختلف برگزار شد و در نهایت شرکای اجتماعی، انجمن صنفی، نظام مهندسی کشور، وزارت کشور، شهرداری در آن جلسات حضور داشته و بعد از تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون به تأیید رسید.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: به دنبال مشکلات قانون قبلی، مستندات و گزارش نهایی را برای کمیسیون‌های مختلف مجلس ارسال و پیشنهاداتی به آنها ارائه کردیم که پس از بررسی‌های کارشناسی تصمیماتی اخذ کردیم تا بتوانیم منابع لازم برای تحت پوشش قرار دادن تمامی کارگران ساختمانی تأمین کنیم.

وی گفت: قانون جدید طی هفته‌های آینده مجدداً مطرح می‌شود و در صورت تصویب دیگر هیچ کارگر ساختمانی پشت‌نوبتی نخواهیم داشت و همه کارگران ساختمانی تحت پوشش قرار گرفته و از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.

قریب گفت: با توجه به اینکه این قانون از یک سال پیش در دستور کار قرار دارد و تمامی بررسی‌های کارشناسی در آن صورت گرفته و نمایندگان مجلس نیز به آن ورود پیدا کردند امیدواریم به زودی به تصویب برسد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۵۰هزار کارگر ساختمانی پشت‌نوبت هستند، گفت: ۸۵۰هزار نفر هم اکنون تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و در مجموع یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر کارگر ساختمانی واقعی در کشور وجود دارند که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.