رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی کشور گفت: تصمیم مهمی درباره ارائه لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها گرفته شد.

علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت رئیسه کانون عالی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و روسا و نمایندگان دستگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سازمان برنامه و بودجه برگزار و تصمیمات مهمی اتخاذ شد. وی گفت: براساس صورتجلسه تنظیمی دولت مکلف است حداکثر ظرف ۵ سال ضمن تادیه کامل بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی تعهدات جاری خود را در قبال بیمه‌شدگان شاغل این سازمان در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

بیات ادامه داد: همچنین تأمین اجتماعی مکلف است براساس مصوبات هیأت امنا از محل منابع خود ازجمله موارد مندرج در بند قبلی نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اقدام کند.

وی افزود: بر این اساس مستمری حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی نباید از حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان کشوری که ۳۰ سال سابقه دارند، کمتر باشد و حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح نیز به 100درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار خواهد رسید.

بیات خاطرنشان کرد: با دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که در قالب طرح دو فوریتی به مجلس ارائه خواهد شد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر پس از سال‌ها برطرف می‌شود.