وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستمزد سال آینده کارگران می‌تواند به صورت منطقه‌ای تعیین شود، گفت: در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آنها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان‌قیمت صاحب‌خانه کرد و این کار شدنی است.

به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری گفت: در تعیین دستمزد سال 1400 که به منافع کارگران گره خورده بود، به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان تشکل‌های حاضر در مذاکرات بودیم. سال گذشته، برخی نهادها با من نامه نوشتند و گفتند که امسال امکان برقراری آشتی و تفاهم وجود ندارد و حتماً یا کارگران یا کارفرمایان لطمه می‌خوردند اما توانستیم با برقراری گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت حصول تفاهم براساس گفت‌وگوی اجتماعی، 39درصد افزایش مزد کارگران را محقق کنیم در حالی‌که نه کارفرمایان از ابتدای شروع مذاکرات فکر می‌کردند که به این درصد افزایش رضایت دهند و نه کارگران تصور می‌کردند که به این درصد افزایش اکتفا کنند. این ظرفیت گفت‌وگوی اجتماعی بود که حصول تفاهم را ممکن کرد. شریعتمداری افزود: در سایر موارد هم می‌توان به تفاهم رسید و کار را جلو برد یعنی بدون اینکه بخواهیم تغییرات خیلی بزرگ ایجاد کنیم یا به کارهای هزینه‌زا دست بزنیم می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم. در همین مورد ارز ترجیحی، جامعه می‌تواند با تفاهم نیازمندی‌های خودش را با 500 میلیون دلار هم تامین کند درحالی‌که منابع ارزان کشور در قالب ارز 4200 تومانی به دست عده‌ای افتاد که به جای این عدد، هر دلار را به قیمت 40 تا 50هزار تومان روی کالاهای وارداتی با مردم حساب کردند. در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آنها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان‌قیمت صاحب‌خانه کرد و این کار شدنی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: امکان حصول تفاهم بر سر مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی هم وجود دارد. چنین ظرفیتی در قانون کار پیش‌بینی شده اما از آنجا که سال گذشته پایه‌های اطلاعاتی درستی وجود نداشت، تعیین مزد منطقه‌ای یا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشکلات امنیتی می‌شد. در نتیجه در شورای عالی کار بر سر تعیین مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی برای سال آینده اجماع کردیم اما دستمزد سال گذشته به صورت سراسری تعیین شد. بنابراین دستمزد سال آینده می‌تواند به صورت سراسری، منطقه‌ای یا موضوعی تعیین شود. مهم این است که دولت بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های بالای جامعه کارگری، وفاق ملی ایجاد کند تا آینده بهتری رقم زده شود.