رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: امیدواریم با واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت، مشکلات کارگری این شرکت مرتفع شود. سیدکریم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس اعلام دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شده است. وی افزود: براساس این رای صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود و امیدواریم با این اقدام مشکلات کارگری نیشکر هفت‌تپه مرتفع شود. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: انتظار داریم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری کارخانه‌ها و صنایع به بخش خصوصی، نهایت دقت انجام شود.