دهمین رویداد ملی فرهنگی و آموزشی طریق جاوید با موضوع «حقوق کارگر در نظام اسلامی از منظر امام خمینی(ره) با حضور دبیرکل خانه کارگر برگزار شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب درباره افزایش دستمزد امسال گفت: سال ۵۸، اولین کمیته دستمزد پس از انقلاب تشکیل شد. اگرچه گام‌های خوبی از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار در سالیان گذشته برداشته شد اما دریافتی کارگران هنوز ۳۵درصد از معیشت خانواده‌ها را تامین نمی‌کند. بین مزد اسمی و حقیقی اختلاف زیادی وجود دارد که این شکاف باید برطرف شود.

وی درباره امنیت شغلی کارگران نیز گفت: نسبت به وضعیت امنیت شغلی کارگران نگران هستیم. نگارش آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ از دوره آقای ربیعی آغاز شد و با تلاش آقای شریعتمداری به ثمر نشست و امیدوارم این مصوبه در سال جاری اجرا شود.

محجوب درباره اجرای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران نیز گفت: موضوع بازنشسته‌ها بسیار مهم است و ۷۵درصد از متناسب‌سازی انجام شده است. امیدوارم دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند و ربح مرکب آن را نیز برای صاحبان صندوق یعنی کارگران در نظر بگیرد.