ریزش آوار در محدوده بلوار سیدرضی مشهد، منجر به مرگ دو کارگر ساختمانی و مصدومیت دو کارگر دیگر شد. به گزارش ایلنا، به علت تخریب غیراصولی یک ساختمان در محدوده بلوار سیدرضی واقع در شمال‌غربی مشهد، چهار نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول کار بودند بر اثر ریزش آوار در زیر تلی از خاک مدفون شدند. در این حادثه دو نفر از کارگران بر اثر مدفون شدن زیر آوار و وارد شدن ضربه به سر، جان خود را از دست دادند. نیروهای امداد و نجات با حضور در محل حادثه توانستند جان دو نفر از کارگران را نجات و بلافاصله مصدومان را به نزدیک‌ترین درمانگاه منتقل کنند.