یک کارشناس حوزه روابط کار با اشاره به نقش موثر بازرسان کار در دوران کرونا، صدور بخشنامه از سوی دولت یا ستاد ملی مقابله با کرونا در ممنوعیت اخراج نیروهای کار مبتلا شده به کرونا را خواستار شد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط حاضر به دلیل حفظ سلامت نیروهای کار و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، حضور به موقع بازرسان کار و نظارت بر کارگاه‌ها امری ضروری است.

وی با انتقاد از کمبود تعداد بازرسان کار افزود: در حال حاضر روند بازرسی کار به دلیل تعداد کم بازرسان یا حجم بالای کار، استاندارد نیست و بازرسان کار چندان در محیط‌های کار حضور ندارند. این مساله هم به امسال مربوط نمی‌شود و از سال‌های گذشته با این معضل روبه‌رو بوده‌ایم. وقتی کارفرمای یک کارگاه کوچک می‌داند که سه سال قبل یک بازرس کار آمده و تا سه سال دیگر نمی‌آید، ممکن است احساس راحتی کند و هزاران تخلف داشته باشد. متاسفانه کارگرانی هم که در این کارگاه‌ها مشغول کارند وقتی می‌بییند از جایی حمایت نمی‌شوند و نظارتی بر کارگاه صورت نمی‌گیرد و اگر شکایت کنند، رسیدگی نمی‌شود هرگونه اجحاف و محرومیت از حقوق قانونی را تحمل می‌کنند تا بیکار نشوند. این کارشناس حوزه روابط کار تصریح کرد: متاسفانه در بحث کرونا بیشترین فشار ناشی از بیکاری به طبقه کارگر وارد می‌شود. وقتی کارگری کرونا می‌گیرد از ترس اخراج، کرونای خود را پنهان می‌کند در حالی‌که با این کار ممکن است افراد زیادی را در محیط کار آلوده کند ولی اگر از طرف کارفرما حمایت ببیند و کارفرما به جای اخراج، دو هفته مرخصی استعلاجی به او بدهد به راحتی بیماری خود را با کارفرما در میان می‌گذارد ولی آیا همه کارفرمایان حاضرند از کارگری که به کرونا مبتلا شده حمایت کنند و اساسا در جریان این قضیه بازرسان کار و ستاد ملی مقابله با کرونا در کجا قرار دارند؟ نجف خاطرنشان کرد: کرونا در محیط کار و با کارگر و کارمند شوخی ندارد ولی متاسفانه مدیریت‌های چندگانه و نگاه‌های جزیره‌ای به آفت بزرگ کشور تبدیل شده است. این کارشناس حوزه روابط کار گفت: نظارت بازرسان کار بر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در شرایط کرونا باید تقویت شود. معاونت روابط کار می‌تواند در راستای شفاف‌سازی و به این منظور سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا کارگر اطمینان پیدا کند جایی هست که در شرایط بیماری کرونا از او و حقوق او حمایت می‌کند. با راه‌اندازی این سامانه کارگران بدون آنکه شناسایی شوند یا نگران اخراج باشند می‌توانند بیماری خود یا عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کار را گزارش کنند تا بازرسان کار حضور یابند.

نجف در پایان صدور بخشنامه از سوی دولت یا ستاد ملی مقابله با کرونا در ممنوعیت اخراج نیروهای کار مبتلا شده به کرونا را تاثیرگذار دانست و گفت: اگر دولت یا ستاد مقابله با کرونا بخشنامه بدهند که هیچ کارگاهی حق ندارد کارگری را به دلیل کرونا اخراج کند به لحاظ تاثیرگذاری بهتر و قوی‌تر است. در آن صورت کارگران مورد حمایت قرار می‌گیرند و کارفرمایان به بهانه کرونا، کارگران را اخراج و بیکار نمی‌کنند.