روز گذشته (۲۵ فروردین) جمعی از بازنشستگان کارگری استان خوزستان با حضور مقابل اداره تامین اجتماعی، به فیش‌های حقوقی و دریافتی خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان با بیان اینکه هیچ‌یک از وعده‌های مسئولان عملی نشده و از دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر خود انتقاد داریم، گفتند: باید مستمری‌ها به خط فقر نزدیک شود.

آنها می‌گویند: ابتدا متناسب‌سازی دور دوم باید کامل و به تمامی اجرایی شود و بعد افزایش مستمری ۱۴۰۰ اعمال شود.

بازنشستگان همچنین خواستار تامین درمان رایگان، حق مشارکت و فراهم‌سازی امکانات رفاهی مکفی هستند.