جمعی از کارگران شرکت پارس متال در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات کارفرما صبح روز شنبه (۲۱ فروردین) با تجمع مقابل شرکت، از ریاست قوه‌قضاییه درخواست کردند تا به وضعیت آنها رسیدگی کند.

به گزارش ایلنا، سال ۹۱، این شرکت برای تسویه‌حساب سنوات معوقه کارگران با بانک مهر اقتصاد وارد مذاکره شده تا با دریافت وام بانکی، مطالبات عقب‌مانده کارگران کارخانه را تسویه کند. کارخانه در آن برهه زمانی به دلیل ورشکستگی توانایی پرداخت سنوات کارگران را نداشته است. شرط بانک این بوده که کارگران باید ضامن یکدیگر شوند. در حال حاضر، ۱۳۵ نفر به دلیل پرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی کارفرما موفق به دریافت چک‌های خود نشده‌اند و این کارگران به دلیل بدهکاری از انجام امور بانکی محروم هستند.

سهامدار عمده این شرکت درباره این معوقات توضیح داده که ۴۰۰ نفر، دریافت‌کننده وام بودند. به مرور زمان، شرکت اقساط بانکی خود را با بانک تسویه می‌کند. بخشی از وام بانکی تسویه نشده است، به همین دلیل، حدود ۷۰ کارگر موفق نشده‌اند تا چک‌های خود را از بانک دریافت کنند و شرکت تا اردیبهشت ماه سال آتی اقساط عقب‌مانده را تسویه خواهد کرد.