کارگران لاستیک پارس ساوه، دیروز در هشتمین روز متوالی دست از کار کشیده و در محوطه مجتمع تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با بیان اینکه خواسته اصلی ما، حل مشکل صندوق پس‌انداز و استرداد پول‌هایی است که در سال‌های گذشته در آن اندوخته کرده‌ایم، می‌گوید: از سال 97 که مجتمع به بخش خصوصی واگذار شد، دیگر ریالی وام به کارکنان ندادند. ما خواستار این هستیم که صندوق وام کاملاً برچیده شده و پول‌های کارگران به اضافه سهم پنج درصدی که هر ماه کارفرما قبلاً برای هر کارگر واریز کرده، بازگردانده شود.

این کارگر تاکید می‌کند: کارفرما حاضر به پذیرش خواسته‌های کارگران نیست و مسئولیتی در قبال دیون شرکت قبل از واگذاری برعهده نمی‌گیرد. کارگران لاستیک پارس می‌گویند: حتی عیدی‌ها را به حساب کارگران واریز نکرده‌اند. پیشتر قول داده بودند که عیدی‌ها واریز می‌شود اما هنوز به این وعده وفا نکرده‌اند و به نظر می‌رسد هیچ توجهی به مطالبات کارگران ندارند.