معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی از کاهش ۷۶درصدی تعداد کارگران دارای حقوق معوق در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سعید فرخی افزود: خوشبختانه تعداد کارگران دارای حقوق معوق با کاهش حدود ۷۶درصدی از ۴۴۳۱ نفر به ۱۰۴۲ نفر رسیده است. همچنین تعداد کارگران دارای حقوق معوق در پایان بهمن ماه نسبت به یک ماه گذشته (دی ماه) نیز حدود ۲۰درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه، تعداد شرکت‌های تولیدی دارای حقوق معوق  را با ۲۶درصد کاهش  از ۳۵ واحد به ۲۶ واحد عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اظهار کرد: مجموع ماه‌های معوق هم با کاهش ۳۵درصدی از ۱۳۶ ماه به ۸۹ ماه رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در ۵ شهرستان استان مرکزی حقوق کارگران به صورت کامل پرداخت شده، گفت: واحدهای تولیدی در شهرستان های دلیجان، محلات، آشتیان، شازند و خنداب حقوق معوقه کارگری ندارند.