کارگران آبدار استان چهارمحال و بختیاری که در بخش‌های مختلف در نگهداری تاسیسات آبرسانی تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند، حدود ۱۷ ماه دستمزد و سایر مزایا را از کارفرمای خود طلبکارند.

به گزارش ایلنا، به غیر از معوقات مزدی، دست‌کم سه ماه است که حق بیمه کارگران آبدار چهارمحال و بختیاری به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و کارگران نگرانند که در آستانه سال نو، کارفرما بخشی از مطالبات معوقه و عیدی آنها را نپردازد.