معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأمین مالی واحدهای تولیدی با روش مبتنی بر قرارداد و با هدف توسعه و ایجاد اشتغال روستایی خبر داد.

به گزارش توسعه ایرانی به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت میرزایی گفت: حتی در شرایط سخت تحریم و کرونا، واحدهای تولیدی طرح‌های توسعه‌ای خود را با جدیت پیش می‌برند. وی با اشاره به اینکه تسهیلات در تمامی طرح‌های توسعه‌ای دنیا بخشی اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید، تشریح کرد: عموماً بین ۷۰ تا ۷۵درصد سرمایه مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای از آورده سرمایه‌گذار تأمین می‌شود و مابقی آن را بانک می‌پردازد. در واقع، این وظیفه شبکه بانکی است که منابع خرد را تأمین کند و با تجهیز آن، سرمایه را در اختیار کارآفرینان قرار دهد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح نحوه تأمین مالی تصریح کرد: به شیوه روش مالی مبتنی بر قرارداد و از طریق خرید و واگذاری گاو اصلاح نژادشده با بهره‌وری بالا، به روستاییان تسهیلات واگذار می‌شود زیرا هدف ایجاد اشتغال روستایی و عبور از دامداری سنتی به روش صنعتی است.

وی خاطرنشان کرد: در این روش روستاییان می‌توانند روزانه ۴۰ کیلو شیر تولید کنند. پس اگر هر خانوار روستایی حتی با سه دام در مجموع ۱۰۰ کیلوگرم شیر به بازار عرضه کند، روزانه حداقل ۴۵۰هزار تومان درآمد کسب می‌کند.