مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبار پروانه کار همه اتباع خارجی بدون نیاز به مراجعه حضوری به طور خودکار تا پایان بهمن امسال تمدید می‌شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محسن ابراهیمی اظهار داشت: اعتبار پروانه کار همه اتباع خارجی بدون نیاز به مراجعه حضوری به طور خودکار تا پایان بهمن امسال تمدید می‌شود. هدف از این طرح رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و قطع زنجیره کروناست.

وی با بیان اینکه ۸۶درصد مهاجرین از افغانستان برای کسب و کار وارد کشور شده‌اند، گفت: ۶۰درصد آنها در صنعت ساختمان و مابقی در بخش‌های کشاورزی، خدمات و تولید اشتغال دارند.