بازنشستگان کشوری از نمایندگان مجلس درخواست کردند به طرح دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رای دهند. به گزارش ایلنا، «حسین سوری« فعال صنفی بازنشستگان با اشاره به تهیه طرح دوفوریتی توسط نماینده دلفان در مجلس برای دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: این طرح برای ارائه در صحن علنی مجلس، نیاز به یک‌سری امضا دارد. وی می‌گوید: بازنشستگان توقع دارند نمایندگانی که با رای این گروه بالا آمده‌اند و قبل از انتخاب شدن، وعده‌های بسیار برای بهبود معیشت گروه‌های مزدبگیر داده‌اند، طرح دوفوریتی دائمی شدن همسان‌سازی را امضا کنند تا بازنشستگان بتوانند منتظر مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس باشند. به گفته وی، دائمی شدن همسان‌سازی از دغدغه و استرس بازنشستگان می‌کاهد و دیگر نیازی نیست هر سال منتظر التفات سازمان برنامه و بودجه باشند تا بودجه مشخص برای همسان‌سازی اختصاص دهد.