جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کردند در اعتراض به حداقل مستمری خود، در تهران و استان‌ها تجمع خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کردند در اعتراض به تبعیضی که هر سال دولت میان بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری در لایحه بودجه قائل است و این موضوع طی سال‌های گذشته تبعات جبران‌ناپذیری را در وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد کرده است، تجمعی اعتراض‌آمیز مقابل دفتر سازمان برنامه و بودجه در تهران و مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مراکز استان‌ها و فرمانداری‌ها در شهرستان‌ها برگزار خواهند کرد.

زمان این تجمع صنفی امروز (دوشنبه ۶بهمن‌ماه) ساعت ۱۰ صبح اعلام شده است.

برگزارکنندگان این تجمع با نوشتن بیانیه‌ای از بازنشستگان تامین اجتماعی دعوت کرده‌اند تا در این مراسم شرکت کرده و به تبعیضی که بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری وجود دارد، اعتراض کنند.