معاون وزیر کار از شناسایی واجدین شرایط ساخت مسکن کارگری و جانمایی بیش از ۵۰درصد زمین‌های مورد نیاز در این طرح خبر داد. به گزارش ایسنا، ابراهیم صادقی‌فر گفت: در تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی، واجدین شرایط برای ساخت مسکن کارگری شناسایی شده‌اند. به گفته وی، ۵ سازنده اصلی کار ساخت مسکن کارگری را برعهده گرفته‌اند و برای این منظور تعاونی‌های خوشنام به وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهند شد. معاون وزیر کار همچنین از بسیج دستگاه‌ها برای تسهیل تامین مسکن کارگران برای به حداقل رساندن سهم آورده کارگران خبر داده و می‌گوید: با اراده خوبی که در وزارت کار و  وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انتظار می‌رود مقوله مسکن کارگری با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و موانع موجود در این زمینه برطرف شود.