وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب لوایح الحاق به هفت سند مصوب سازمان بین‌المللی کار در هیأت دولت خبر داد.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری با بیان اینکه بنا به پیشنهاد وزارت کار، در سیصد و سی و هشتمین جلسه هیأت دولت، لوایح الحاق به هفت سند مصوب سازمان بین‌المللی کار بررسی و تصویب شد، گفت: این لوایح برای ادامه تشریفات قانونی به مجلس تقدیم می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اصلاحیه ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار ازجمله این لوایح است، افزود: مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه، مقاوله‌نامه بازرسی کار، مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن، مقاوله‌نامه حداقل سن کار، مقاوله‌نامه آمارهای کار و مقاوله‌‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی عناوین این لوایح هستند.