کارگران فضای سبز شهرداری بندر لنگه واقع در استان هرمزگان برای پیگیری مطالبات مزدی خود به دفتر امام جمعه بندر لنگه مراجعه کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که بیش از ۴ ماه است حقوق معوقه طلبکارند، در پی تداوم بی‌توجهی مسئولان شهری به خواسته‌های صنفی‌شان از «جواد اسماعیل‌نیا» امام جمعه شهرستان بندر لنگه استمداد طلبیدند.