کارگران بیکار شده شرکت آب معدنی داماش که از صبح روز پنجم آبان ماه به دلیل کاهش هزینه‌ها با تصمیم کارفرما اخراج شده‌اند، طی روزهای گذشته با طرح شکایت در اداره کار شهرستان رودبار در شهر منجیل، پیگیر مطالبات صنفی و بازگشت به کار خود شدند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند، یادآور شدند: خواسته ما این است که بتوانیم در کار سابق خود مشغول کار شویم و برای همین تصمیم گرفتیم تا از کمک مراجع قانونی استفاده کنیم.