کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج که از زیرمجموعه‌های شهرداری محسوب می‌شوند، دست‌کم ۸ ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند. به گزارش ایلنا، این کارگران که مدعی هستند تعویق هشت ماهه حقوق، آنها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده، گفتند: برای پیگیری مطالباتمان بارها به شهرداری و شورای شهر یاسوج مراجعه کرده‌ایم ولی شهرداری در پاسخ می‌گوید برای پرداخت حقوق منتظر مصوبه شورای شهر هستند اما شورای شهر در تامین منابع مالی تعلل می‌کند. یکی از این کارگران گفت: بیش از ۵۰ کارگر سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج هستیم که بعداز ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداریم.