مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به 730هزار نفر از بیکاران در ایام کرونا به صورت غیرحضوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود بابایی گفت: از کسانی که برای دریافت بیمه بیکاری به خاطر کرونا در سامانه کارا ثبت‌نام کرده بودند حدود 187هزار و 146 نفر بیمه‌شان استمرار داشته و مشغول کار شدند و مشکل برای کسانی است که از خرداد ماه سال جاری به بعد بیکار شدند. وی گفت: ‌به واسطه ایام کرونا و با توجه به حساسیت موضوع، سامانه‌ای به نام کارا طراحی شده که کارگران درخواست خود برای بیمه بیکاری را در آن ثبت می‌کند و کسانی که از اول اسفند سال گذشته به خاطر کرونا بیکار شدند مشخصات خود را در این سامانه وارد می‌کنند و از مراجعه حضوری جلوگیری شده است. بابایی گفت: ‌وزارت کار تاکنون 730هزار نفر از متقاضیان را به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه مدیریت کرده و حتی از آنها مدارک و مستنداتی هم دریافت نکرده است. فقط کد ملی متقاضی و کد بیمه و براساس اطلاعات پایه‌ای که در سامانه‌های تامین اجتماعی موجود است بیمه بیکاری آنها برقرار می‌شود.