۳۴هزار و ۱۴۵ نفر ماهیانه دو حقوق از صندوق بازنشستگی دریافت می‌کنند که میزان دریافتی برخی آنها به بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه نیز می‌رسد. به گزارش ایرنا، براساس قانون پس از فوت بازنشسته، بازماندگان مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند. طبق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، وراث قانونی متوفی، عبارتند از فرزندان، زوج یا زوجه دائمی، مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند و همچنین نوادگانی ‌که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی هستند. در این بین افرادی هستند که علاوه بر مستمری خود، همزمان حقوق همسر و پدر و مادرشان نیز ماهیانه به حساب آنها واریز می‌شود. تنها در صندوق بازنشستگی کشور با یک میلیون و ۴۷۱هزار و ۳۴۳ حکم بازنشستگی، ۳۴هزار و ۱۴۵ نفر دو حقوق بازنشستگی می‌گیرند. به این صورت که همسر علاوه بر حقوق ماهیانه خود مستمری شوهر فوت شده را دریافت می‌کند یا فرزندان همزمان حقوق بازنشستگی پدر و مادر خود را دریافت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۷هزار و ۷۵۶ نفر فوت شده عضو صندوق بازنشستگی که حقوق مستمری دارند بین ۲ تا ۱۲ وارث دارند که باید حقوق به حسابشان واریز شود.