دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: از ۱۲۰۰ واحد قطعه‌ساز شناسنامه‌دار کشور، حدود ۴۰۰ واحد قطعه‌ساز در حالت نیمه‌تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند. آرش محبی‌نژاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: تعداد کل قطعه‌سازان در کشور حدود دو هزار واحد است که ۸۰۰ واحد آنها شامل زیرپله‌ای‌ها و واحدهای بدون شناسنامه کوچک می‌شود. وی تصریح کرد: با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه‌سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می‌رسد. محبی‌نژاد با اشاره به حضور ۵۵۰هزار نفر کارگر در صنف قطعه‌سازی افزود: بیش از ۱۵۰هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می‌برند.