وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۹۸ که براساس میانگین سنجش پی‌درپی و فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد که شاخص کل برای سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ بهبود نسبی داشته است. براساس گزارش وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۸ مقدار عددی شاخص برای سال ۱۳۹۷، 6.27 از ۱۰ محاسبه شده بود که مقدار آن در سال ۹۸ به 6.03 رسیده است.

گزارش پایش وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ایران به صورت فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود. بررسی این گزارش در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از پاییز ۱۳۹۷ آغاز شد که مقدار آن در پاییز ۹۷ به 6.43 کاهش یافت.

بهبود این شاخص با افزایش تحریم‌ها ادامه یافت و در تابستان ۹۸ به رقم 6.07 رسید اما پاییز سال ۹۸ بالاخره روند بهبود شاخص متوقف شد. به نظر می‌رسد مشکلات و اعتراضات ایجاد شده پس از افزایش قیمت بنزین و تبعات نحوه اجرای سهمیه‌بندی بنزین مهمترین عامل نزول امنیت سرمایه‌گذاری به 6.12 بود. روند بهبود شاخص در زمستان سال ۹۸ مجددا آغاز شد و این شاخص در زمستان سال گذشته به 5.84 رسید که مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از اسفند ۹۶ تا پایان سال ۹۸ بوده است.

طبق این گزارش، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل زمستان ۹۸ در حالی بهبود یافته که از ابتدای اسفندماه با افزایش همه‌گیری کرونا بسیاری از مشاغل به حالت تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی درآمدند و برخی از مشاغل که امکان فعالیت در فضای مجازی فراهم بود، توانستند محصولات خود را به فروش برسانند.

بهبود میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ علل متعددی داشته اما براساس گزارش منتشر شده، بیشترین تغییر در نماگر‌های هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۹۷ مشاهده می‌شود.

ثبات اقتصاد کلان در سال ۹۷ با عدد 7.17 از ۱۰ نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده بود که نوسانات نرخ ارز و افزایش شاخص تورم از عوامل اثرگذار در این زمینه بوده است.

مطابق این گزارش، با توجه به اثرگذاری نرخ تورم، نرخ ارز و همچنین قیمت مواد اولیه در نماگر اقتصاد کلان، نوسانات ارزی ایجاد شده در سال ۹۹ می‌تواند اثر منفی بر این نماگر و امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشد.

همچنین استان‌های یزد، خراسان جنوبی و قم سه استانی هستند که بهترین وضعیت را در زمینه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ثبت کرده‌اند. استان تهران در بین تمامی استان‌ها رتبه آخر امنیت سرمایه‌گذاری را داشته که مقدار عددی آن 6.51 در سال ۹۸ و 6.7 در سال ۹۷ بوده است.