رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: براساس جدیدترین نتایج نظرسنجی این موسسه از متقاضیان بیمه بیکاری که همچنان بیکارند، 60درصد بیکاران سرپرست خانوار و 58.4درصد متقاضیان بیمه بیکاری هم مستاجرند.

به گزارش روابط‌عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، روزبه کردونی گفت: این نظرسنجی، وضعیت حدود بیش از ۷۰۰هزار متقاضی بیمه‌شده تامین اجتماعی را که در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، مورد ارزیابی قرار داده است. برخی نتایج به دست آمده (برای آن دسته از افرادی است که همچنان پس از درخواست مقرری بیمه بیکاری، بیکار هستند) نشان می‌دهد 40.4درصد از پاسخگویان در این نظرسنجی زن و 59.6درصد مرد بوده‌اند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اظهار کرد: 21.2درصد از پاسخگویان مجرد و 72.4درصد متأهل هستند.

وی با بیان اینکه 22.6درصد از پاسخگویان دارای قرارداد دائم و 77.4درصد نوع قراردادشان موقت بوده، افزود: 86.4درصد آنها قبلا مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند. همچنین 76.7درصد از آنها اعلام کرده که خودشان درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند.

کردونی ادامه داد: براساس این نظرسنجی، 77.1درصد پاسخ‌دهندگان در بخش خدمات، 1.4درصد در بخش کشاورزی و 21.5درصد در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند.

وی در مورد نوع قرارداد این افراد گفت: 76درصد به صورت تمام‌وقت و 24درصد ساعتی بوده و 58.2درصد آنها اعلام کرده که کارفرماهایشان نسخه‌ای از قرارداد را به آنها تحویل نداده‌اند. رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: 61.9درصد پاسخگویان، سرپرست خانوار بوده‌ و این درحالی است که فقط 27.1درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آنها، حقوق‌بگیر است.

وی افزود: طبق این نظرسنجی 58.4درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، مستاجر و 41.6درصد مالک هستند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: درباره اقساط ماهیانه این افراد، 25.5درصد آنها بین 500هزار تا یک میلیون تومان، 25درصد بین یک تا دو میلیون تومان، 16درصد کمتر از 500هزار تومان، 15.6درصد بدون قسط، 10درصد بین دو تا سه میلیون تومان، 4درصد بین سه تا چهار میلیون تومان و 3.7درصد بیش از چهار میلیون تومان گزارش شده است.

کردونی تصریح کرد: 87.9درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که یارانه 45هزارتومانی دریافت می‌کنند و 54.6درصد نیز یارانه معیشتی می‌گیرند.