شورای بازنشستگان که یک گروه از فعالان صنفی بازنشستگان است، در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت بد معیشتی مستمری‌بگیران اعتراض کرد. به گزارش ایلنا، در این بیانیه می‌خوانیم: براساس خبرها صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. با این شتابی که سیر سقوط ارزش ریال در پیش گرفته و با ناتوانی دولت از مهار آن، در شرایطی که خط رسمی فقر به حدود ۱۰میلیون تومان رسیده حتی همسان‌سازی بی‌تبعیض و صددرصدی حقوق و مستمری کلیه بازنشستگان هم دیگر تغییری در قدرت خرید بازنشستگان نمی‌دهد. قیمت دلار در پنج ماه اخیر از حدود ۱۴هزار تومان به بیش از ۲۸هزار تومان رسیده و بازتاب آن در سطح افزایش شدید قیمت‌ها، اکنون به صورت روزمره جریان دارد. در این شرایط حتی اگر حقوق و مستمری‌ها را فورا دو برابر کنند بازهم به معنای در جا زدن بازنشستگان در سطح قدرت واقعی خرید در قبل از همسان‌سازی است.