رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت دستورالعمل اجرایی همسان‌سازی تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری را به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، حقوق تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری از اول مهر ماه سال جاری همسان‌سازی می‌شوند. این طرح با مشارکت گروه‌های مختلف صنفی بازنشستگان و کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه آماده و به تصویب رسید.